O „oleju skalnym” z Wójczy … czyli chybiona inwestycja Antoniego Praussa. – Crude oil in Wójcza … Antoni Prauss’ failed investment.

W 1880 r. Departament Górniczy w Petersburgu przeznaczył 6000 rubli na poszukiwania soli kamiennej i ropy naftowej w południowych powiatach Królestwa Polskiego. Badania te prowadzili pod kierunkiem znanego już wtedy geologa Wincentego Kosińskiego, dwaj młodzi inżynierowie Stanisław Kontkiewicz i Aleksander Michalski. Stanisławowi Kontkiewiczowi przypadł do poszukiwań obszar położony między: na północy – Górami Świętokrzyskimi, na…

Praussowie z Pieskowej Skały – Prauss Family from Pieskowa Skała

Nazwisko Prauss nie należy w Polsce do popularnych. Tymczasem można odnaleźć kilku Praussów, którzy zapisali się w historii. Nie są nam znane związki rodzinne wszystkich z nich, choć nie możemy wykluczyć ich pokrewieństwa. Ten wpis poświęcimy bliskim wywodzącego się z dwóch rodzin związanych z Pieskową Skałą, Praussów i Kontkiewiczów, znanego z działalności politycznej Franciszka Ksawerego…

Dzieciństwo Stanisława według jego brata Józefa – Stanisław’s childhood by his brother Józef

Po śmierci Stanisława Kontkiewicza 21 marca 1924 r., jego o 11 lat młodszy brat Józef spisał „Życiorys mego Brata ś.p. Stanisława, zmarłego w Warszawie d. 21 marca 1924 r.”, który obecnie znajduje się w zbiorach archiwum Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. We wstępie do właściwego życiorysu napisał: „postaram się skreślić (…) fragmenty z życia tego…

Helena, córka Józefa – Helena, Jozef’s daughter

Helena Maria była drugim dzieckiem Józefa Kontkiewicza i Julianny (Julii) z d. Brandys. Urodziła się 24 lipca 1851 r. w Radzyminie, gdzie jej ojciec był wtedy nauczycielem w Instytucie Nauczycieli Elementarnych. Rodzicami chrzestnymi, jak wiemy z listu Józefa Kontkiewicza napisanego w 1855 r. do Heleny i jej dwa lata starszego brata Stanisława Jana, byli przyjaciel…

Potomkowie Józefa – Jozef’s Descendants

English version below Józef Kontkiewicz i Julia z Brandysów pobrali się 1 sierpnia 1848 r. w Rokitnie koło Szczekocina. W tym czasie rodzice obydwojga już nie żyli. Nazajutrz po ślubie małżonkowie wyruszyli do Warszawy, gdzie Józef wcześniej przygotował mieszkanie. W Warszawie urodził się im syn Stanisław Jan. Po przeprowadzce do Radzymina, w dwa lata po…

Początek listu Józefa Kontkiewicza, pochodzi z mikrofilmu przechowywanego w Archiwum PAN.

List Józefa – Józef’s Letter

Świadomość, że wśród najbliższych są osoby, którym poświęcono hasła w encyklopediach, w jakiś sposób motywowała do zainteresowania się naszymi przodkami. Nie da się ukryć, że w naszych poszukiwaniach ogromną rolę odgrywał i nadal odgrywa Internet. Od kilku już lat regularnie przeczesywaliśmy go w poszukiwaniu informacji dotyczących znanych nam dziadków i pradziadków. Stwierdzamy, że z roku…