Franciszek Ksawery Prauss, żołnierz – Franciszek Ksawery Prauss, soldier

W kwietniu odwiedziliśmy Stary Cmentarz w Kielcach. Jest tam pochowana córka Józefa Kontkiewicza, Helena Praussowa. Zapaliliśmy znicze na grobie Heleny i jej męża Antoniego, a także na grobie ojca Antoniego – Franciszka Ksawerego Praussa. Na tym grobie widnieje napis: „Ś.p. Franciszek Ksawery Prauss, b. inżenier górniczy, żołnierz, a następnie inżenier komunikacyi ląd. i wodn. ur.…

Tarantasem z Europy do Azji – Travelling from Europe to Asia by tarantass

Po ukończeniu studiów w Instytucie Górniczym w Petersburgu w 1876 r. Stanisław Kontkiewicz został skierowany na praktykę na Ural, gdzie miał prowadzić badania geologiczne. Jak wynika z jego listu pisanego 12 lipca 1876 r. w miejscowości Kamienski Zawod[1], była to już jego druga praktyka w tym rejonie. Poprzednią odbył na rok przed ukończeniem studiów. W…

Role Wojciecha Piaseckiego – A list of the roles played by Wojciech Piasecki

O życiu znakomitego warszawskiego aktora, Wojciecha Piaseckiego, opowiada wpis Artysta dramatyczny Wojciech Piasecki. Dla przypomnienia jego sylwetki aktora warto przytoczyć dwa krótkie cytaty: „[Piasecki] Uczeń Bonawentury Kudlicza, który objął Szkołę Dramatyczną po Wojciechu Bogusławskim. Jeden z najznakomitszych aktorów, jeden z największych amantów polskiej sceny, odtwórca bohaterskich ról w tragediach.” „Wojciech Piasecki, pierwszy kochanek, wykształcony naukowo,…

Hieronim Kondratowicz, Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej

W 1906 r. Hieronim Kondratowicz przeprowadził się do Warszawy i wkrótce włączył się w warszawski ruch społecznikowski. Już od 1901 r. był związany z Pracownią Geologiczną przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, był prezesem jej zarządu. Od 1906 r. aktywnie działał w Warszawskim oddziale Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, którego został prezesem. Wśród innych towarzystw, które…

Hieronim Kondratowicz, syn unity i katoliczki – Hieronim Kondratowicz, the son of Greek Catholic father and Catholic mother

Nasze najnowsze odkrycia poczynione dzięki pamiątkom pozostałym po Hieronimie Kondratowiczu, sprawiły, że postanowiliśmy zebrać wszystkie znane nam dotychczas fakty dotyczące jego wyznania. Rodzicami Hieronima byli katoliczka Izabella Kontkiewicz i unita Jan Kondratowicz. Z listów jego ciotecznego brata wynika, że katolickie święta starał się zawsze spędzać z rodziną, matką i siostrą, lub z ciotecznym rodzeństwem. Nawet,…

Praussowie z Pieskowej Skały – Prauss Family from Pieskowa Skała

Nazwisko Prauss nie należy w Polsce do popularnych. Tymczasem można odnaleźć kilku Praussów, którzy zapisali się w historii. Nie są nam znane związki rodzinne wszystkich z nich, choć nie możemy wykluczyć ich pokrewieństwa. Ten wpis poświęcimy bliskim wywodzącego się z dwóch rodzin związanych z Pieskową Skałą, Praussów i Kontkiewiczów, znanego z działalności politycznej Franciszka Ksawerego…