Józef Kontkiewicz

29 września 2016 – 200. rocznica urodzin

Zygmunt Vogel, Widok zamku w Pieskowej Skale od strony zachodniej. 1787. Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Vogel_5.htm

Józef Kontkiewicz urodził się w Pieskowej Skale pod numerem pierwszym. Rodzicami jego byli Józef Kontkiewicz, pisarz prowentu w Pieskowej Skale, i Ludwika (Ludowika) z Guzowskich. Zgodnie z wpisem pod numerem 66 (akt spisany 5 października) w księdze Aktów Stanu Cywilnego – Urodzenia – Gminy i Parafii Sułoszowskiej na Rok 1816, Józef Hieronim Franciszek Kontkiewicz (trojga imion) urodził się 2 października o godzinie 3 po północy. Z przyczyn nam zupełnie nieznanych, Józef podał swoim dzieciom, jako datę urodzin, 29 września 1816 r. Dlatego też ten dzień będzie dla nas „tym dniem”.

Po kilku latach nauki domowej, jesienią 1826 roku, wraz z młodszym o dwa lata bratem Stanisławem, podjął naukę w Liceum Liceum Św. Barbary w Krakowie. Na przełomie lat 1829/1830, po chorobie, zmarł w Krakowie ojciec chłopców, Józef. Matka z pozostałymi dziećmi pozostała już w Krakowie.

W 1833 roku Józef zakończył naukę w Liceum Św. Barbary egzaminem „Maturitatis” i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym.

Strona w budowie. na ten czas odsyłamy do wpisu Życie Józefa.