Role Wojciecha Piaseckiego – A list of the roles played by Wojciech Piasecki

O życiu znakomitego warszawskiego aktora, Wojciecha Piaseckiego, opowiada wpis Artysta dramatyczny Wojciech Piasecki. Dla przypomnienia jego sylwetki aktora warto przytoczyć dwa krótkie cytaty: „[Piasecki] Uczeń Bonawentury Kudlicza, który objął Szkołę Dramatyczną po Wojciechu Bogusławskim. Jeden z najznakomitszych aktorów, jeden z największych amantów polskiej sceny, odtwórca bohaterskich ról w tragediach.” „Wojciech Piasecki, pierwszy kochanek, wykształcony naukowo,…

Marian Kontkiewicz i Teatr Rozmaitości – Rozmaitości Theater in Warsaw and Marian Kontkiewicz

23 lutego 1920 r. ogłoszono, że w konkursie na odbudowę Teatru Rozmaitości I miejsce zajął Marian Kontkiewicz. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, że było w tym coś symbolicznego. Wtajemniczeni wiedzą, że rodzina Mariana Kontkiewicza była związana z tym teatrem od blisko 100 lat. 29 lipca 1818 r. majster stolarski Michał Jaroszewicz, przybyły z Wilna, zawarł…

Artysta dramatyczny Wojciech Piasecki – Wojciech Piasecki, the actor of Warsaw theaters

Szukając śladów rodziny Bułakowskich w Warszawie, z której wywodziła się nasza praprababka Marianna, trafiliśmy na akt ślubu jej stryjecznej siostry również Marianny Bułakowskiej z artystą dramatycznym Woyciechem Piaseckim. Wkrótce przekonaliśmy się, że był on niezwykle utalentowanym i lubianym warszawskim aktorem w latach 1821-1837. W ostatnich dniach października poszliśmy odwiedzić jego skromny grób na Powązkach. Stojąc…

W teatrach warszawskich w XIX wieku

Zdarza nam się słyszeć pytanie, skąd u Mariana Kontkiewicza zainteresowanie architekturą. Początkowo trudno było nam odpowiedzieć na to pytanie. Wiedzieliśmy o tradycjach nauczycielskich w rodzinie Kontkiewiczów, o lekarzach i farmaceutach. Inżynierami górnictwa byli ojciec Stanisław Kontkiewicz i wuj Hieronim Kondratowicz. Ale ojciec był również inżynierem budownictwa. Podobny zawód miał mąż siostry Stanisława – Antoni Praus…

W konwikcie u Pijarów – In Piarists boarding school

Warszawskie Collegium Nobilium było szkołą nastawioną na kształcenie synów magnatów i bogatej szlachty, na kształtowanie w nich postaw obywatelskich. Mieli oni stanowić w przyszłości elitę kraju. Istotnym elementem kształcenia były nauki przyrodnicze, nauki ścisłe, ekonomia, prawo, historia i język polski i języki nowożytne. Kolegium działało w latach 1740-1833. Przez długi czas siedziba Collegium Nobilium znajdowała…