Studia Mariana na obczyźnie – Studying in Vienna

Stanisław Kontkiewicz ojciec był studentem trzech uczelni. Tuż po ukończeniu IV Gimnazjum w Warszawie podjął studia w Szkole Głównej na Wydziale Fizyko-Matematycznym. Po dwóch latach zrezygnował, postanowił zmienić studia na mniej teoretyczne, dające konkretny zawód. Zdał wtedy bardzo dobrze egzaminy do Instytutu Technologicznego w Petersburgu, ale wtedy Polaków tam nie przyjmowano, choć pozwalano im zdawać…