Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego po reformie 1833 r. – Faculty of Philosophy at Jagiellonian University after 1833

W 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim spotkali się trzej monarchowie car Aleksander I, cesarz Franciszek II i król Fryderyk Wilhelm III zainteresowani polskimi ziemiami, które wcześniej padły ich łupem. W nowej sytuacji po klęsce Napoleona odżyły zakusy trzech sąsiadów. Osiągnięcie kompromisu między aspiracjami zaborców nie było proste. Szczególne emocje budziła decyzja dotycząca Krakowa, wielowiekowej stolicy…

Lekarze wieluńskiego szpitala – Doctors at the hospital in Wieluń

Przy okazji szukania litografii, które wyszły z warszawskiego zakładu Bułakowskiego i spółki, trafiliśmy na publikację Henryka Marconiego „Zbiór projektów architektonicznych”. Wśród tych projektów w poszycie 1. z 1838 r. jest opis i kilka ilustracji ukazujących szpital w Wieluniu. Warto zacytować opis tego szpitala, przewidzianego dla 90 chorych. „Naśladując Szpital w Hamburgu jeden z najlepszych budowli…

Rocznice w 2018 r. – Anniversaries 2018

W styczniu miną trzy lata od podjęcia przez nas systematycznych poszukiwań informacji o naszych przodkach i ich bliskich. Interesujące jest poznawanie otoczenia, w którym żyli. Dlatego zwracamy uwagę na małżonków rodzeństwa naszych przodków, rodziców chrzestnych, świadków i zgłaszających zgony. Próbujemy odtwarzać relacje rodzinne. Wiążą się z tym emocje. Niektórzy z dających się lepiej poznać, budzą…

Konto czy kąt – Kontkiewicz or Kątkiewicz

Ustalmy to raz na zawsze, Kontkiewicz jak konto. Wielu chciałoby postawić Kontkiewiczów do kąta. My jednak wolimy konto w banku. Nawet wśród Kontkiewiczów krąży legenda, że to Rosjanie winni, że nazwisko pierwotnie było pisane przez ą, ale w czasach rusyfikacji zapisywano dokumenty w języku rosyjskim i ą przerobiono na on. Nic dziwnego, że potem warszawscy…

Uczniowie krakowskiego liceum – Students of Cracow Lycée

Wiele jesiennych tygodni spędziliśmy w archiwach w poszukiwaniu śladów Józefa Kontkiewicza oraz jego najbliższych. Śladów, które potwierdzałyby informacje zawarte w liście Józefa Kontkiewicza do dzieci, bądź je uzupełniały. Dopisało nam szczęście i poznaliśmy m.in. wiele szczegółów dotyczących krakowskiej edukacji Józefa i Stanisława Kontkiewiczów. W krakowskich archiwach Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują…

Liceum Św. Barbary cz. 1 – St. Barbara Lycée 1

Summary in English below Troska o edukację dzieci, zarówno synów jak i córek w rodzinie Kontkiewiczów zdaje się być sprawą podstawową. Z lektury listu Józefa do dzieci oraz późniejszych listów jego syna Stanisława, dziewiętnastowiecznych gazet oraz dzisiejszych opracowań dotyczących edukacji na ziemiach polskich w XIX wieku wynika, że dzieci Józefa i Ludwiki Kontkiewiczów otrzymały staranne…

Czego zabrakło w liście – What’s missing in the letter

English version below List Józefa Kontkiewicza do dzieci, Stanisława i Heleny, jest niezwykłą rodzinną pamiątką. Ku naszemu zdumieniu, nie zawiera on jednak kilku, zdawałoby się, istotnych informacji. W całym liście ani razu nie padają imiona rodziców Józefa, choć autor wspomina o nich kilka razy. Wymienia swoje rodzeństwo od najstarszych do najmłodszych nie podając wieku żadnego…