Początki kopalni Flora w Dąbrowie Górniczej – The beginnings of the Flora mine in Dąbrowa Górnicza

W 1870 r. w Królestwie Polskim zaczęło obowiązywać, wydane 28 czerwca tego roku, nowe prawo górnicze pod nazwą „Ustawa o poszukiwaniach górniczych i wydzielaniu przestrzeni do górniczego wy­dobywania ciał kopalnych w gubernjach Królestwa Pol­skiego”. W myśl tej ustawy wnętrze ziemi, w którym prowadzono prace kopalniane stanowiło odrębną od powierzchni nieruchomość, dla której zakładano oddzielną księgę…

Długa droga od Akademii Górniczej w Kielcach do dąbrowskiej Sztygarki – Long journey from Mining School in Kielce to Mining School in Dąbrowa Górnicza.

Ta trwająca kilkadziesiąt lat historia zaczęła się 20 lutego 1816 r., kiedy to Książe Namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał postanowienie, które było uwieńczeniem wcześniejszych starań Stanisława Staszica zmierzających między innymi do utworzenia szkoły kształcącej specjalistów z dziedziny górnictwa. W Kielcach, jako miejscu centralnie położonym względem kopalń Królestwa Polskiego powołano Dyrekcję Górniczą, a przy niej…

O „oleju skalnym” z Wójczy … czyli chybiona inwestycja Antoniego Praussa. – Crude oil in Wójcza … Antoni Prauss’ failed investment.

W 1880 r. Departament Górniczy w Petersburgu przeznaczył 6000 rubli na poszukiwania soli kamiennej i ropy naftowej w południowych powiatach Królestwa Polskiego. Badania te prowadzili pod kierunkiem znanego już wtedy geologa Wincentego Kosińskiego, dwaj młodzi inżynierowie Stanisław Kontkiewicz i Aleksander Michalski. Stanisławowi Kontkiewiczowi przypadł do poszukiwań obszar położony między: na północy – Górami Świętokrzyskimi, na…

Ważne odkrycia 2018 roku

Wkrótce dobiegnie końca czwarty rok naszych poszukiwań genealogicznych. Jak to zwykle bywa, zdarzają się okresy wytężonej pracy, które nie przynoszą żadnych efektów. Dziesiątki godzin przygotowań przed wizytami w archiwach, liczne przeczytane książki, które mogłyby coś podpowiedzieć, czasem wręcz pogłębiają brak nadziei na odnalezienie odpowiedzi na nasze pytania. Innym razem informacje zdają się spadać z nieba…

W uralskim Birminghamie – In the Demidovs’ industrial heart of the Urals in 1877

Lektura zachowanych listów Stanisława Kontkiewicza jest dla nas niezwykle interesująca z wielu względów. Przede wszystkim od samego początku staramy się wyłuskiwać wszelkie informacje umożliwiające poszerzenie wiedzy o wspominanych w nich członkach rodziny. Z czasem jesteśmy w stanie coraz lepiej ustalić losy samego Stanisława, a także jego bliskich. Zadanie to z pewnością byłoby dużo łatwiejsze, gdyby…

Tarantasem z Europy do Azji – Travelling from Europe to Asia by tarantass

Po ukończeniu studiów w Instytucie Górniczym w Petersburgu w 1876 r. Stanisław Kontkiewicz został skierowany na praktykę na Ural, gdzie miał prowadzić badania geologiczne. Jak wynika z jego listu pisanego 12 lipca 1876 r. w miejscowości Kamienski Zawod[1], była to już jego druga praktyka w tym rejonie. Poprzednią odbył na rok przed ukończeniem studiów. W…