Uczniowie Szkoły Realnej w Sosnowcu

Od jesieni 1886 r. rodzina Kontkiewiczów mieszkała w Dąbrowie Górniczej, gdzie Stanisław Kontkiewicz był dyrektorem kopalni Flora. Jego dwaj synowie, Stanisław i Marian, od 1891 r. mieli nauczycieli domowych, a od 1893 r. byli przygotowywani do podjęcia nauki w gimnazjum. 29 października 1894 r. w pobliskich Sosnowicach (Sosnowcu) została otwarta Szkoła Realna – pierwsza średnia…