Zawód: nauczyciel cz. 1 – Profession: teacher Part 1

Jeszcze wiele razy będziemy wracać do listu Józefa Kontkiewicza, napisanego w 1855 r. do dwójki jego starszych dzieci. List ten jest kopalnią wiedzy o przodkach i wskazówką do dalszych poszukiwań. Już z listu wiedzieliśmy, że, podobnie jak Józef, jego siostry poświęciły się nauczaniu. Z czasem trafiliśmy na więcej informacji o ich pracy. Jeden ze szwagrów…

Życie Józefa – Józef’s life

Summary in English below Józef Kontkiewicz, za sprawą listu do swoich dzieci, stał się centralną postacią naszych poszukiwań a jego list punktem wyjścia do opisania losów przodków, rodzeństwa, potomków i krewnych Józefa. Chcemy podsumować obecny stan wiedzy o życiu Józefa urodzonego w Pieskowej Skale, syna Józefa Kontkiewicza i Ludwiki Guzowskiej. Daty od 1816 do 1855…