W uralskim Birminghamie – In the Demidovs’ industrial heart of the Urals in 1877

Lektura zachowanych listów Stanisława Kontkiewicza jest dla nas niezwykle interesująca z wielu względów. Przede wszystkim od samego początku staramy się wyłuskiwać wszelkie informacje umożliwiające poszerzenie wiedzy o wspominanych w nich członkach rodziny. Z czasem jesteśmy w stanie coraz lepiej ustalić losy samego Stanisława, a także jego bliskich. Zadanie to z pewnością byłoby dużo łatwiejsze, gdyby…

Tarantasem z Europy do Azji – Travelling from Europe to Asia by tarantass

Po ukończeniu studiów w Instytucie Górniczym w Petersburgu w 1876 r. Stanisław Kontkiewicz został skierowany na praktykę na Ural, gdzie miał prowadzić badania geologiczne. Jak wynika z jego listu pisanego 12 lipca 1876 r. w miejscowości Kamienski Zawod[1], była to już jego druga praktyka w tym rejonie. Poprzednią odbył na rok przed ukończeniem studiów. W…

Dzieciństwo Stanisława według jego brata Józefa – Stanisław’s childhood by his brother Józef

Po śmierci Stanisława Kontkiewicza 21 marca 1924 r., jego o 11 lat młodszy brat Józef spisał „Życiorys mego Brata ś.p. Stanisława, zmarłego w Warszawie d. 21 marca 1924 r.”, który obecnie znajduje się w zbiorach archiwum Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. We wstępie do właściwego życiorysu napisał: „postaram się skreślić (…) fragmenty z życia tego…

Kaukaz 1879 r., spotkania z Polakami – Meeting Poles in the Caucasus in 1879

Stanisław Kontkiewicz po zakończeniu badań prowadzonych latem 1879 r. w upale wśród stepów od Mariupola po Krzywy Róg, nie wrócił od razu do Petersburga. Czekała go jeszcze jedna podróż, otrzymał zlecenie przeprowadzenia pomiarów w okolicach Batumi i zapoznania się z kopalniami węgla i rud żelaza na Kaukazie. Z Krzywego Rogu udał się tam przez Odessę,…

Rusyfikacja oczami nastolatka – Russification seen through the eyes of a teenager

W pierwszej połowie września 1864 r. 15-letni Stanisław przyjechał do Warszawy kontynuować naukę w gimnazjum w klasie VI. W tym czasie zaczęto wprowadzać zmiany w organizacji edukacji w Królestwie Polskim w ramach represji po powstaniu styczniowym. Ojciec Stanisława, Józef Kontkiewicz od dwóch lat był rektorem Szkoły Powiatowej w Rawie, przekształconej z czasem w Męskie Progimnazjum.…