Helena, córka Józefa – Helena, Jozef’s daughter

Helena Maria była drugim dzieckiem Józefa Kontkiewicza i Julianny (Julii) z d. Brandys. Urodziła się 24 lipca 1851 r. w Radzyminie, gdzie jej ojciec był wtedy nauczycielem w Instytucie Nauczycieli Elementarnych. Rodzicami chrzestnymi, jak wiemy z listu Józefa Kontkiewicza napisanego w 1855 r. do Heleny i jej dwa lata starszego brata Stanisława Jana, byli przyjaciel…

Zawód: nauczyciel cz. 4 – Profession: teacher Part 4

Z listów pisanych przez Stanisława Kontkiewicza i jego bliskich, które zachowały się do dziś, wyłania się obraz licznej rodziny utrzymującej kontakt nawet w przypadku dużego oddalenia, zawsze wspierającej się w potrzebie. M.in. siostry i brat Józefa Kontkiewicza pomagali w kształceniu dzieci rodzeństwa. Kiedy w 1885 r. zmarł zięć Józefa Kontkiewicza, Antoni Prauss, nie tylko dziadkowie…

Potomkowie Józefa – Jozef’s Descendants

English version below Józef Kontkiewicz i Julia z Brandysów pobrali się 1 sierpnia 1848 r. w Rokitnie koło Szczekocina. W tym czasie rodzice obydwojga już nie żyli. Nazajutrz po ślubie małżonkowie wyruszyli do Warszawy, gdzie Józef wcześniej przygotował mieszkanie. W Warszawie urodził się im syn Stanisław Jan. Po przeprowadzce do Radzymina, w dwa lata po…