Rocznice w 2018 r. – Anniversaries 2018

W styczniu miną trzy lata od podjęcia przez nas systematycznych poszukiwań informacji o naszych przodkach i ich bliskich. Interesujące jest poznawanie otoczenia, w którym żyli. Dlatego zwracamy uwagę na małżonków rodzeństwa naszych przodków, rodziców chrzestnych, świadków i zgłaszających zgony. Próbujemy odtwarzać relacje rodzinne. Wiążą się z tym emocje. Niektórzy z dających się lepiej poznać, budzą…

Historia pewnego fortepianu – Story of one piano

W czerwcu 1886 r. zapadały ostateczne decyzje dotyczące powrotu Stanisława Kontkiewicza z żoną Jadwigą oraz synami Stasiem i Marianem z Krzywego Rogu do kraju. Stanisław otrzymał pracę w Dąbrowie. Udało mu się wynegocjować od nowych pracodawców 400 rubli na pokrycie kosztów przeprowadzki. Nie planowali jednak transportu mebli, a zwłaszcza fortepianu, na tak długiej trasie. Chcieli…

Początek listu Józefa Kontkiewicza, pochodzi z mikrofilmu przechowywanego w Archiwum PAN.

List Józefa – Józef’s Letter

Świadomość, że wśród najbliższych są osoby, którym poświęcono hasła w encyklopediach, w jakiś sposób motywowała do zainteresowania się naszymi przodkami. Nie da się ukryć, że w naszych poszukiwaniach ogromną rolę odgrywał i nadal odgrywa Internet. Od kilku już lat regularnie przeczesywaliśmy go w poszukiwaniu informacji dotyczących znanych nam dziadków i pradziadków. Stwierdzamy, że z roku…