Uczniowie krakowskiego liceum – Students of Cracow Lycée

Wiele jesiennych tygodni spędziliśmy w archiwach w poszukiwaniu śladów Józefa Kontkiewicza oraz jego najbliższych. Śladów, które potwierdzałyby informacje zawarte w liście Józefa Kontkiewicza do dzieci, bądź je uzupełniały. Dopisało nam szczęście i poznaliśmy m.in. wiele szczegółów dotyczących krakowskiej edukacji Józefa i Stanisława Kontkiewiczów. W krakowskich archiwach Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują…

Liceum Św. Barbary cz. 1 – St. Barbara Lycée 1

Summary in English below Troska o edukację dzieci, zarówno synów jak i córek w rodzinie Kontkiewiczów zdaje się być sprawą podstawową. Z lektury listu Józefa do dzieci oraz późniejszych listów jego syna Stanisława, dziewiętnastowiecznych gazet oraz dzisiejszych opracowań dotyczących edukacji na ziemiach polskich w XIX wieku wynika, że dzieci Józefa i Ludwiki Kontkiewiczów otrzymały staranne…

Życie Józefa – Józef’s life

Summary in English below Józef Kontkiewicz, za sprawą listu do swoich dzieci, stał się centralną postacią naszych poszukiwań a jego list punktem wyjścia do opisania losów przodków, rodzeństwa, potomków i krewnych Józefa. Chcemy podsumować obecny stan wiedzy o życiu Józefa urodzonego w Pieskowej Skale, syna Józefa Kontkiewicza i Ludwiki Guzowskiej. Daty od 1816 do 1855…