Portret Pradziadka Stanisława – Stanisław Kontkiewicz by Casimira Dabrawska.

Narysowany ołówkiem portret Pradziadka Stanisława pamiętam od najmłodszych lat. Stał zawsze w domu razem z pamiątkowymi rodzinnymi fotografiami. Kiedy byłem dzieckiem Pradziadek wydawał mi się bardzo stary. Kiedyś zapytałem Tatę czy wie czyj podpis jest pod portretem, kto to była „KDąbrowska”? Pamiętam, że odpowiedział: „Tak, to Kazia Dąbrowska. Nie wiem dokładnie, ale była jakoś związana…