Kaukaz 1879 r., spotkania z Polakami – Meeting Poles in the Caucasus in 1879

Stanisław Kontkiewicz po zakończeniu badań prowadzonych latem 1879 r. w upale wśród stepów od Mariupola po Krzywy Róg, nie wrócił od razu do Petersburga. Czekała go jeszcze jedna podróż, otrzymał zlecenie przeprowadzenia pomiarów w okolicach Batumi i zapoznania się z kopalniami węgla i rud żelaza na Kaukazie. Z Krzywego Rogu udał się tam przez Odessę,…