Skąd pochodzili nasi przodkowie cz. 1– Where did our ancestors come from I

Poznanie imion i nazwisk czterech pokoleń przodków Andrzeja Kontkiewicza bardzo nas ucieszyło. A jak już wspomnieliśmy we wpisie „W poszukiwaniu najbliższych krewnych”, udało nam się w niektórych wypadkach dotrzeć do piątego pokolenia. Znamy rodziców Wawrzyńca Brandysa, Michała Jaroszewicza, Tadeusza Bułakowskiego, Pawła Wagnera. Od początku byliśmy bardzo ciekawi skąd pochodzili nasi przodkowie. W ciągu minionego roku…

Rok licznych niespodzianek – A year full of surprises

Historia rodziny była obecna w naszym życiu od lat. Jednak w styczniu 2015 r. postanowiliśmy zgłębiać ją w sposób bardziej zorganizowany. Nie spodziewaliśmy się, że w ciągu niespełna roku przemyślanych poszukiwań zostaniemy przytłoczeni nadmiarem informacji, które trudno uporządkować na bieżąco.   Zależało nam zwłaszcza na stworzeniu tablicy pokrewieństw, nazywanej przez nas drzewem rodziny, która zawierałaby…

Uczniowie krakowskiego liceum – Students of Cracow Lycée

Wiele jesiennych tygodni spędziliśmy w archiwach w poszukiwaniu śladów Józefa Kontkiewicza oraz jego najbliższych. Śladów, które potwierdzałyby informacje zawarte w liście Józefa Kontkiewicza do dzieci, bądź je uzupełniały. Dopisało nam szczęście i poznaliśmy m.in. wiele szczegółów dotyczących krakowskiej edukacji Józefa i Stanisława Kontkiewiczów. W krakowskich archiwach Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują…

Ojcowskie rady Józefa dla syna – Father’s Advices to His Son

Józef Kontkiewicz w liście napisanym w 1855 r. do swoich dzieci, Stanisława i Heleny, zawarł kilka rad dla nich na przyszłość. Przy okazji wspomnień dotyczących rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zwrócił się do swojego pierworodnego syna. Wierząc, że syn pójdzie w jego ślady i podejmie studia, pisał: „Synu mój drogi, jeżeli Ci Bóg pozwoli słuchać…

Zawód: nauczyciel cz. 2 – Profession: teacher Part 2

Józef Kontkiewicz, trzeci z rodzeństwa, rozpoczął dawanie lekcji jeszcze kiedy był uczniem Krakowskiego Liceum Św. Barbary. Z listu wiemy, że podobnie zarabiał na swoje utrzymanie podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy czym, jak pisze „Już wtedy lepiej trochę dziać mi się zaczęło, miałem korzystniejsze lekcje i mogłem cokolwiek biednej Matce w pomoc przychodzić.” Przez jeden…

Liceum Św. Barbary cz. 2 – St. Barbara Lycée 2

Kiedy Józef był w klasie IV, zmarł jego ojciec i sytuacja finansowa rodziny pogorszyła się znacznie. Józef zaczął zarabiać na swoje utrzymanie i kontynuował naukę. Lekcji mogli udzielać uczniowie, którzy m.in. „w poprzednim roku ukończyli naukę z pochwałą i nie byli notowani za zuchwalstwo”. Te jego przymioty musiały być decydujące, bo zgodnie z wymaganiami korepetytorami…

Liceum Św. Barbary cz. 1 – St. Barbara Lycée 1

Summary in English below Troska o edukację dzieci, zarówno synów jak i córek w rodzinie Kontkiewiczów zdaje się być sprawą podstawową. Z lektury listu Józefa do dzieci oraz późniejszych listów jego syna Stanisława, dziewiętnastowiecznych gazet oraz dzisiejszych opracowań dotyczących edukacji na ziemiach polskich w XIX wieku wynika, że dzieci Józefa i Ludwiki Kontkiewiczów otrzymały staranne…