Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego po reformie 1833 r. – Faculty of Philosophy at Jagiellonian University after 1833

Duże wsparcie mieszkańców Krakowa dla walczących w powstaniu listopadowym, które w latach 1830-31 objęło swoim zasięgiem ziemie Królestwa Polskiego, sprowadziło na Wolne Miasto Kraków i Jego Okręg szereg reperkusji, łącznie z zajęciem miasta przez wojska rosyjskie we wrześniu 1831 r. Szczególnie zaangażowali się w tę pomoc uczniowie podlegających Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Krakowskich Liceów św. Anny i…

Rocznice w 2018 r. – Anniversaries 2018

W styczniu miną trzy lata od podjęcia przez nas systematycznych poszukiwań informacji o naszych przodkach i ich bliskich. Interesujące jest poznawanie otoczenia, w którym żyli. Dlatego zwracamy uwagę na małżonków rodzeństwa naszych przodków, rodziców chrzestnych, świadków i zgłaszających zgony. Próbujemy odtwarzać relacje rodzinne. Wiążą się z tym emocje. Niektórzy z dających się lepiej poznać, budzą…

Rusyfikacja oczami nastolatka – Russification seen through the eyes of a teenager

W pierwszej połowie września 1864 r. 15-letni Stanisław przyjechał do Warszawy kontynuować naukę w gimnazjum w klasie VI. W tym czasie zaczęto wprowadzać zmiany w organizacji edukacji w Królestwie Polskim w ramach represji po powstaniu styczniowym. Ojciec Stanisława, Józef Kontkiewicz od dwóch lat był rektorem Szkoły Powiatowej w Rawie, przekształconej z czasem w Męskie Progimnazjum.…

Helena, córka Józefa – Helena, Jozef’s daughter

Helena Maria była drugim dzieckiem Józefa Kontkiewicza i Julianny (Julii) z d. Brandys. Urodziła się 24 lipca 1851 r. w Radzyminie, gdzie jej ojciec był wtedy nauczycielem w Instytucie Nauczycieli Elementarnych. Rodzicami chrzestnymi, jak wiemy z listu Józefa Kontkiewicza napisanego w 1855 r. do Heleny i jej dwa lata starszego brata Stanisława Jana, byli przyjaciel…

Konto czy kąt – Kontkiewicz or Kątkiewicz

Ustalmy to raz na zawsze, Kontkiewicz jak konto. Wielu chciałoby postawić Kontkiewiczów do kąta. My jednak wolimy konto w banku. Nawet wśród Kontkiewiczów krąży legenda, że to Rosjanie winni, że nazwisko pierwotnie było pisane przez ą, ale w czasach rusyfikacji zapisywano dokumenty w języku rosyjskim i ą przerobiono na on. Nic dziwnego, że potem warszawscy…

Skąd pochodzili nasi przodkowie cz. 1– Where did our ancestors come from I

Poznanie imion i nazwisk czterech pokoleń przodków Andrzeja Kontkiewicza bardzo nas ucieszyło. A jak już wspomnieliśmy we wpisie „W poszukiwaniu najbliższych krewnych”, udało nam się w niektórych wypadkach dotrzeć do piątego pokolenia. Znamy rodziców Wawrzyńca Brandysa, Michała Jaroszewicza, Tadeusza Bułakowskiego, Pawła Wagnera. Od początku byliśmy bardzo ciekawi skąd pochodzili nasi przodkowie. W ciągu minionego roku…

Rok licznych niespodzianek – A year full of surprises

Historia rodziny była obecna w naszym życiu od lat. Jednak w styczniu 2015 r. postanowiliśmy zgłębiać ją w sposób bardziej zorganizowany. Nie spodziewaliśmy się, że w ciągu niespełna roku przemyślanych poszukiwań zostaniemy przytłoczeni nadmiarem informacji, które trudno uporządkować na bieżąco.   Zależało nam zwłaszcza na stworzeniu tablicy pokrewieństw, nazywanej przez nas drzewem rodziny, która zawierałaby…