Skąd pochodzili nasi przodkowie cz. 1– Where did our ancestors come from I

Poznanie imion i nazwisk czterech pokoleń przodków Andrzeja Kontkiewicza bardzo nas ucieszyło. A jak już wspomnieliśmy we wpisie „W poszukiwaniu najbliższych krewnych”, udało nam się w niektórych wypadkach dotrzeć do piątego pokolenia. Znamy rodziców Wawrzyńca Brandysa, Michała Jaroszewicza, Tadeusza Bułakowskiego, Pawła Wagnera. Od początku byliśmy bardzo ciekawi skąd pochodzili nasi przodkowie. W ciągu minionego roku…

W poszukiwaniu najbliższych krewnych – Searching for the closest blood relatives

Wielokrotnie wspominaliśmy, że punktem wyjścia do naszych poszukiwań był list Józefa Kontkiewicza napisany do dwójki jego starszych dzieci Stanisława (Jana) i Heleny (Marii). Osobą, która przybliżała nam wiedzę o przodkach, był prawnuk Józefa Kontkiewicza, syn Mariana Kontkiewicza, Andrzej Kontkiewicz. W swoich opowieściach o rodzinie sięgał ze strony ojca do prapradziadka pisarza prowentowego w Pieskowej Skale…