Hieronim Kondratowicz, syn unity i katoliczki – Hieronim Kondratowicz, the son of Greek Catholic father and Catholic mother

Nasze najnowsze odkrycia poczynione dzięki pamiątkom pozostałym po Hieronimie Kondratowiczu, sprawiły, że postanowiliśmy zebrać wszystkie znane nam dotychczas fakty dotyczące jego wyznania. Rodzicami Hieronima byli katoliczka Izabella Kontkiewicz i unita Jan Kondratowicz. Z listów jego ciotecznego brata wynika, że katolickie święta starał się zawsze spędzać z rodziną, matką i siostrą, lub z ciotecznym rodzeństwem. Nawet,…

Zawód: nauczyciel cz. 1 – Profession: teacher Part 1

Jeszcze wiele razy będziemy wracać do listu Józefa Kontkiewicza, napisanego w 1855 r. do dwójki jego starszych dzieci. List ten jest kopalnią wiedzy o przodkach i wskazówką do dalszych poszukiwań. Już z listu wiedzieliśmy, że, podobnie jak Józef, jego siostry poświęciły się nauczaniu. Z czasem trafiliśmy na więcej informacji o ich pracy. Jeden ze szwagrów…

Rodzeństwo Józefa – Józef’s brother and sisters

English version below Jak wiemy z listu Józefa, miał liczne rodzeństwo. W sumie siedmioro z nich osiągnęło wiek dorosły. W swoim liście pisanym latem 1855 r. w Radzyminie wspomniał o każdym z nich, pisząc m.in. o ich małżonkach i dzieciach. Ta wiedza okazuje się bardzo pomocna przy szukaniu dalszych informacji o naszych krewnych. Izabella urodzona…