Lata I wojny i upaństwowienie Gimnazjum im. Staszica. – First World War years and nationalization of Staszic Gymnasium.

(Artykuł jest kontynuacją wcześniejszego wpisu o powstaniu i pierwszych latach Szkoły im. Staszica.) 28 lipca 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Dla uczniów szkoły był to czas wakacji i wielu z nich wypoczywało poza miastem na letniskach w kraju lub za granicą. Działania wojenne spowodowały prawie natychmiast utrudnienia w komunikacji i powrotach do Warszawy. W…

Długa droga od Akademii Górniczej w Kielcach do dąbrowskiej Sztygarki – Long journey from Mining School in Kielce to Mining School in Dąbrowa Górnicza.

Ta trwająca kilkadziesiąt lat historia zaczęła się 20 lutego 1816 r., kiedy to Książe Namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał postanowienie, które było uwieńczeniem wcześniejszych starań Stanisława Staszica zmierzających między innymi do utworzenia szkoły kształcącej specjalistów z dziedziny górnictwa. W Kielcach, jako miejscu centralnie położonym względem kopalń Królestwa Polskiego powołano Dyrekcję Górniczą, a przy niej…

Ważne odkrycia 2018 roku

Wkrótce dobiegnie końca czwarty rok naszych poszukiwań genealogicznych. Jak to zwykle bywa, zdarzają się okresy wytężonej pracy, które nie przynoszą żadnych efektów. Dziesiątki godzin przygotowań przed wizytami w archiwach, liczne przeczytane książki, które mogłyby coś podpowiedzieć, czasem wręcz pogłębiają brak nadziei na odnalezienie odpowiedzi na nasze pytania. Innym razem informacje zdają się spadać z nieba…

Hieronim Kondratowicz, Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej

W 1906 r. Hieronim Kondratowicz przeprowadził się do Warszawy i wkrótce włączył się w warszawski ruch społecznikowski. Już od 1901 r. był związany z Pracownią Geologiczną przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, był prezesem jej zarządu. Od 1906 r. aktywnie działał w Warszawskim oddziale Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, którego został prezesem. Wśród innych towarzystw, które…

Hieronim Kondratowicz, syn unity i katoliczki – Hieronim Kondratowicz, the son of Greek Catholic father and Catholic mother

Nasze najnowsze odkrycia poczynione dzięki pamiątkom pozostałym po Hieronimie Kondratowiczu, sprawiły, że postanowiliśmy zebrać wszystkie znane nam dotychczas fakty dotyczące jego wyznania. Rodzicami Hieronima byli katoliczka Izabella Kontkiewicz i unita Jan Kondratowicz. Z listów jego ciotecznego brata wynika, że katolickie święta starał się zawsze spędzać z rodziną, matką i siostrą, lub z ciotecznym rodzeństwem. Nawet,…

Rocznice w 2018 r. – Anniversaries 2018

W styczniu miną trzy lata od podjęcia przez nas systematycznych poszukiwań informacji o naszych przodkach i ich bliskich. Interesujące jest poznawanie otoczenia, w którym żyli. Dlatego zwracamy uwagę na małżonków rodzeństwa naszych przodków, rodziców chrzestnych, świadków i zgłaszających zgony. Próbujemy odtwarzać relacje rodzinne. Wiążą się z tym emocje. Niektórzy z dających się lepiej poznać, budzą…

Nasz cel: ocalić od zapomnienia I – Our goal: to rescue from oblivion I

Kiedy nieco ponad dwa lata temu przystępowaliśmy do poszukiwań genealogicznych nie spodziewaliśmy się, jak szybko zostaniemy przytłoczeni ogromem informacji. Od początku wiedzieliśmy, że nie ograniczymy się do aktów metrykalnych. Pisaliśmy o tym, że niektórzy z przodków i ich bliscy, za swe zasługi, trafili m.in. na karty wydawnictw encyklopedycznych i słowników. Po tych dwóch latach wiemy,…