Feliks Podlewski, nauczyciel i wychowawca Radziwiłłów – Feliks Podlewski, Radziwills’ tutor

Kiedy kilka lat temu powstały nasze wpisy o nauczycielach wśród przodków, o Feliksie Podlewskim wiedzieliśmy bardzo mało. Prapradziadek Józef Kontkiewicz wspominał o nim w swoim liście napisanym w 1855 r.: Po ukończeniu pierwszego roku prawa w Uniwersytecie znaczna zmiana zaszła w mojem jednostajnem dotąd życiu. Brat mój cioteczny Feliks Podlewski mieszkający w Berlinie, chcąc mi…