Życie Józefa – Józef’s life

Summary in English below Józef Kontkiewicz, za sprawą listu do swoich dzieci, stał się centralną postacią naszych poszukiwań a jego list punktem wyjścia do opisania losów przodków, rodzeństwa, potomków i krewnych Józefa. Chcemy podsumować obecny stan wiedzy o życiu Józefa urodzonego w Pieskowej Skale, syna Józefa Kontkiewicza i Ludwiki Guzowskiej. Daty od 1816 do 1855…