Przydomki przodków w Ziemi Liwskiej

Poszukiwanie przodków wśród mieszkańców Ziemi Liwskiej[1] nastręcza trochę problemów. Dość poważnym jest fakt, że wiele nazwisk w tej okolicy było bardzo popularnych. Rody rycerskie osadzane na północno-wschodnich rubieżach Mazowsza na początku XV niezwykle szybko rozrastały się[2]. Na podstawie zachowanych dokumentów z XVII wieku wynika, że odnotowywano już wtedy wśród szlachty liwskiej wielu mężczyzn noszących takie…

Rodzinna wieś Babci Ani, Połazie Ogrodzona Łąka – Grandma Anna’s native village

Babcia Ania, mama mojej Mamy urodziła się na początku 1906 r. we wsi szlacheckiej w Ziemi Liwskiej[1] zwanej Połazie Ogrodzona Łąka. Rodzicami Babci Ani byli Weronika z Połaskich Pietrzaków i Bronisław Roguski Strzyż. Obie te rodziny, Połascy Pietrzak i Roguscy Strzyż, mieszkały w Połaziu Ogrodzonej Łąki już w 1790 r., kiedy to dokonano Lustracji Dymów…

Orzechowscy z Orzechowa w Ziemi Liwskiej – Orzechowski Family from Orzechów in the Land of Liw

Po Babci Ani, po której noszę imię, zostało mi tylko jedno legitymacyjne zdjęcie. We wrześniu 1939 r. dom, w którym mieszkała Mama ze swoimi rodzicami i młodszą o trzy lata siostrą, został zbombardowany. Niewiele udało się z niego uratować. Kilka miesięcy później Babcia zmarła, wykończona ucieczką z bombardowanej Warszawy. Od kilku lat próbuję gromadzić informacje…