Podróże w maju 1945 r. – Travelling in May 1945

Wojna jeszcze trwała, ale życie w Polsce oswobodzonej od Niemców toczyło się. Praca Andrzeja Kontkiewicza wykonywana w Stowarzyszeniu Dozorze Kotłów była niezwykle ważna m.in. dla odradzających się zakładów. Dyrekcja Stowarzyszenia mieściła się w Krakowie. Podróż z Warszawy do Krakowa, była w pierwszych dniach maja dużym wyzwaniem. Tak pisał o tym Tata: „3 maja pojechałem do…

Konto czy kąt – Kontkiewicz or Kątkiewicz

Ustalmy to raz na zawsze, Kontkiewicz jak konto. Wielu chciałoby postawić Kontkiewiczów do kąta. My jednak wolimy konto w banku. Nawet wśród Kontkiewiczów krąży legenda, że to Rosjanie winni, że nazwisko pierwotnie było pisane przez ą, ale w czasach rusyfikacji zapisywano dokumenty w języku rosyjskim i ą przerobiono na on. Nic dziwnego, że potem warszawscy…

Powracający warszawiacy 1945

Warszawiacy niezrażeni zniszczeniami wracali do swego miasta od momentu wyjścia z niego wojsk niemieckich. Starali się jak najszybciej przywrócić w nim życie. Wśród nich był nasz Tata, Andrzej Kontkiewicz, który napisał o sobie „byłem wtedy [w marcu 1945 r.] jedynym pracownikiem technicznym dozoru [kotłów], który chciał mieszkać i pracować w zrujnowanej stolicy”. Oto jego wspomnienia…

Skąd pochodzili nasi przodkowie cz. 1– Where did our ancestors come from I

Poznanie imion i nazwisk czterech pokoleń przodków Andrzeja Kontkiewicza bardzo nas ucieszyło. A jak już wspomnieliśmy we wpisie „W poszukiwaniu najbliższych krewnych”, udało nam się w niektórych wypadkach dotrzeć do piątego pokolenia. Znamy rodziców Wawrzyńca Brandysa, Michała Jaroszewicza, Tadeusza Bułakowskiego, Pawła Wagnera. Od początku byliśmy bardzo ciekawi skąd pochodzili nasi przodkowie. W ciągu minionego roku…

W styczniu 1945 r. – In January 1945

W styczniu warszawiacy przypominają sobie rodzinne opowieści o powrotach do wyludnionego miasta w 1945 r. Dziś zajrzeliśmy do wspomnień syna Mariana Kontkiewicza, Andrzeja Kontkiewicza. Przed laty opisał on początki swojej pracy zawodowej. Miało to miejsce podczas okupacji, dlatego w tekście jest wiele nawiązań do wojennej rzeczywistości. Podczas kartkowania wspomnień rzuciła nam się w oczy data…

W poszukiwaniu najbliższych krewnych – Searching for the closest blood relatives

Wielokrotnie wspominaliśmy, że punktem wyjścia do naszych poszukiwań był list Józefa Kontkiewicza napisany do dwójki jego starszych dzieci Stanisława (Jana) i Heleny (Marii). Osobą, która przybliżała nam wiedzę o przodkach, był prawnuk Józefa Kontkiewicza, syn Mariana Kontkiewicza, Andrzej Kontkiewicz. W swoich opowieściach o rodzinie sięgał ze strony ojca do prapradziadka pisarza prowentowego w Pieskowej Skale…

Potomkowie Józefa – Jozef’s Descendants

English version below Józef Kontkiewicz i Julia z Brandysów pobrali się 1 sierpnia 1848 r. w Rokitnie koło Szczekocina. W tym czasie rodzice obydwojga już nie żyli. Nazajutrz po ślubie małżonkowie wyruszyli do Warszawy, gdzie Józef wcześniej przygotował mieszkanie. W Warszawie urodził się im syn Stanisław Jan. Po przeprowadzce do Radzymina, w dwa lata po…

Początek listu Józefa Kontkiewicza, pochodzi z mikrofilmu przechowywanego w Archiwum PAN.

List Józefa – Józef’s Letter

Świadomość, że wśród najbliższych są osoby, którym poświęcono hasła w encyklopediach, w jakiś sposób motywowała do zainteresowania się naszymi przodkami. Nie da się ukryć, że w naszych poszukiwaniach ogromną rolę odgrywał i nadal odgrywa Internet. Od kilku już lat regularnie przeczesywaliśmy go w poszukiwaniu informacji dotyczących znanych nam dziadków i pradziadków. Stwierdzamy, że z roku…