Józef Kontkiewicz, student Wydziału Filozoficznego UJ – Józef Kontkiewicz, student of Philosophy Faculty at Jagiellonian University

Jedno z zachowanych zaświadczeń Józefa Kontkiewicza, studenta pierwszego roku Wydziału Filozoficznego UJ, z egzaminu odbytego 24 lipca 1834 r. Źródło Archiwum UJ.

Jesienią 1833 r., na nowo utworzonym Wydziale Filozoficznym, powstałym z połączenia Wydziałów Matematyczno-Fizycznego i Filozoficzno-Literackiego, rozpoczął swoje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim siedemnastoletni Józef Kontkiewicz. Warto pamiętać, że od śmierci ojca w 1830 r. utrzymywał się sam, jako korepetytor. Świeżo upieczony absolwent krakowskiego Liceum św. Barbary, w lipcu przystąpił do egzaminu dojrzałości, zwanego Maturitatis. Zdanie tego egzaminu było warunkiem podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspomina o tym zaświadczenie, które Józef otrzymał po latach, podpisane przez Prorektora Liceum Krakowskiego św. Anny[1]: Wydaje niniejsze świadectwo z Akt szkolnych wyjęte że Kontkiewicz Józef od r. 1826/27 do 1832/33 włącznie, uczęszczał ciągle i bez przerwy żadnej do Liceum tutejszego i w tym przeciągu czasu ukończył Klassę I, II, III, IV, V, VI z Nagrodą publiczną. Obyczaje w ciągu pobytu swego w szkołach zachował chwalebne, pilność w obowiązkach wzorową i do żadnych zaburzeń nigdy nie należał. Złożywszy Examina Maturitatis otrzymał promocyą do Uniwersytetu.

W 1843 r. Józef Kontkiewicz wystąpił do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o wystawienie jednego zbiorczego dokumentu potwierdzającego ukończenie przez niego studiów na Wydziale Filozoficznym. W związku z tym przekazał wszystkie swoje świadectwa uzyskane na egzaminach. A te szczęśliwie przetrwały do dziś w Archiwum UJ. Dzięki nim wiadomo, kiedy odbywały się poszczególne egzaminy dla pierwszego rocznika w roku akademickim 1833/34, do których przystąpił Józef Kontkiewicz i podobnie w dla drugiego rocznika rok później. Na świadectwach widnieją podpisy profesorów prowadzących poszczególne przedmioty.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu[2], egzaminy odbywały się w drugiej połowie lutego po zakończeniu pierwszego półrocza i w drugiej połowie lipca po drugim półroczu wykładów. Zachowane zaświadczenia Józefa Kontkiewicza pochodzą właśnie z takich okresów. W pierwszym roku studiów Józef Kontkiewicz uczęszczał na pięć przedmiotów obowiązkowych (O) i na dwa nadzwyczajne (N). Poniżej zebrane są egzaminy z sesji w lutym 1834 r.

Data Przedmiot Egzaminator Ocena O/N
15 Feb Psychologia Empirica Prof. Józef Jankowski Eminentem O
15 Feb Historia Philpsophiae Prof. Józef Jankowski Eminentem N
18 Feb Mathesis Elementaris Prof. Karol Hube Primam O
20 Feb Literatura Polonica et Philologia Latina Prof. Kajetan Trojański Eminentem O
24 Feb Historia Universalis Prof. Michał Wiszniewski Eminentem O
25 Feb Historia Literaturae Universalis Prof. Michał Wiszniewski Eminentem N
26 Feb Doctrina Religionis X. Leon Laurysiewicz Eminentem O

Każdy z profesorów wystawiał ocenę za „obyczaje”. Prawie wszyscy wystawili Józefowi apprime (ad prime) conformiter. Jedynie profesor Józef Jankowski w obu przypadkach da ocenę magna cum laude.

Drugie półrocze kończyło się ostatniego dnia lipca 1834 r. Egzaminy musiały odbyć się w ostatnich dwóch tygodniach tego miesiąca. Oto wykaz egzaminów na zakończenie pierwszego roku studiów Józefa Kontkiewicza na Wydziale Filozoficznym.

Data Przedmiot Egzaminator Ocena O/N
14 Jul Mathesis Inferioris Prof. Karol Hube Primam O
18 Jul Historia Philpsophiae Prof. Józef Jankowski Eminentem N
18 Jul Logica Prof. Józef Jankowski Eminentem O
22 Jul Historia Literaturae Universalis Prof. Michał Wiszniewski Eminentem N
24 Jul Philologia Latina et Literatura Polonica Prof. Kajetan Trojański Eminentem O
26 Jul Doctrina Religionis X. Leon Laurysiewicz Eminentem O
? Jul Historia Universalis Prof. Michał Wiszniewski Eminentem O

Obyczaje Józefa Kontkiewicza egzaminatorzy ocenili tak jak w pierwszym półroczu.

Fragment zestawu pytań z egzaminu z matematyki na Wydziale Filozoficznym w 1834 r. Źródło: Archiwum UJ.

W październiku Józef rozpoczął drugi rok studiów na Wydziale Filozoficznym. Jego śladem podążał półtora roku młodszy brat Stanisław, który wstąpił na pierwszy rok. W drugim roku Józef Kontkiewicz skupił się na przedmiotach obowiązkowych. Po każdym półroczu miał do zdania pięć przedmiotów. W drugiej połowie lutego 1835 r. uzyskał następujące oceny.

Data Przedmiot Egzaminator Ocena O/N
17 Feb Ethica Prof. Józef Jankowski Eminentem O
19 Feb Historia Universalis Prof. Michał Wiszniewski Eminentem O
21 Feb Literatura Polonica et Philologia Latina Prof. Kajetan Trojański Eminentem O
23 Feb Physica Prof. Roman Markiewicz Primam cum eminentia O
25 Feb Doctrina Religionis X. Leon Laurysiewicz Primam O

Obyczaje studenta profesorowie uznali za odpowiednie: conformiter, competenten etc., tylko prof. Józef Jankowski ocenił je jako magna cum laude.

Kolejne półrocze było ostatnim na Wydziale Filozoficznym. Pod koniec lipca 1835 r. ponownie przystąpił do pięciu obowiązkowych egzaminów. Jego ostatnie na tym wydziale świadectwa otrzymane od profesorów zawierały następujące oceny:

Data Przedmiot Egzaminator Ocena O/N
16 Jul Ethica Applicata Prof. Józef Jankowski Eminentem O
18 Jul Physica Prof. Roman Markiewicz Primam cum eminentia O
21 Jul Literatura Polonica et Philologia Latina Prof. Kajetan Trojański Eminentem O
25 Jul Doctrina Religionis X. Leon Laurysiewicz Primam O
? Jul Historia Universalis Prof. Michał Wiszniewski Eminentem O

Obyczaje zostały ocenione jak w pierwszym półroczu.

Początek zestawu pytań z egzaminu z fizyki na Wydziale Filozoficznym w 1835 r. Źródło: Archiwum UJ.

Po zdaniu lipcowych egzaminów w 1835 r. Józef Kontkiewicz mógł wstąpić na kolejny wybrany wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 października 1835 r. został on studentem Wydziału Prawnego.

[1] W latach 1817-1833 funkcjonowały dwa oddziały tzw.  Liceum Przygłównego (czyli przy Krakowskiej Szkole Głównej, z czasem nazwanej Uniwersytetem Jagiellońskim, Oddział I św. Anny i Oddział II św. Barbary. Po likwidacji Oddziału II dokumentacja była prowadzona przez Liceum św. Anny.

[2] Statut organiczny Uniwersytetu Krakowskiego z 1833 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s