Warszawskie Gimnazjum IV rocznik 1866 – Gimnazjum IV in Warsaw, Class 1866

Lista absolwentów Gimnazjum IV w roku 1866. Źródło:"Gazeta Warszawska", 1866, nr 144 z 28 czerwca 1866 r.

Lista absolwentów Gimnazjum IV w roku 1866. Źródło: „Gazeta Warszawska”, 1866, nr 144 z 28 czerwca 1866 r.

We wrześniu 1864 roku Stanisław Kontkiewicz przybył do Warszawy, by kontynuować naukę w warszawskim Gimnazjum IV Wielopolskiego w klasie VI. Dzięki zachowanym listom piętnastoletniego Stasia do rodziców, wiemy, że na początku roku szkolnego 1864/65 w klasie było blisko 60 uczniów. Wkrótce miało dojść jeszcze kilku. Jak zmieniał się stan uczniów w klasie przez ostatnie dwa lata nauki w gimnazjum nie wiemy. Natomiast na podstawie informacji znalezionych w numerze 144 „Kurjera Warszawskiego” z 28 czerwca 1866 r. możemy napisać, że „otrzymało patenta z ukończonego Gimnazyum IV” w 1866 r. 34 uczniów. Wśród kolegów Stasia znalazło się dwóch, których losy są doskonale znane, pochodzący z rodziny bankierów Leopold Kronenberg i autor „Wspomnień niebieskiego mundurka” Wiktor Gomulicki. Obaj bardzo zasłużeni dla Warszawy. O pozostałych wiemy niewiele lub nic. W przypadku niektórych kolegów można zauważyć, że ich losy w przyszłości splatały się. Śledząc losy Stanisława Kontkiewicza, stwierdziliśmy, że niejednokrotnie uczestniczył w przedsięwzięciach, przy których odnajdowaliśmy Leopolda Kronenberga.

W tej chwili (11 stycznia 2017 r.) podajemy pełną listę absolwentów ograniczając się do znanych nam dat urodzenia i zgonu (w razie ich braku, podajemy inne daty z ich życia), zawodu, ukończonych studiów. W miarę wzbogacania naszej wiedzy, będziemy ten wpis aktualizować.

 

[Aktualizacja 29.10.2017]
Ukończenie klasy VII gimnazjum umożliwiało wstąpienie na studia. W 1866 r. opuszczali mury warszawskiej Szkoły Głównej pierwsi jej absolwenci. Nic dziwnego, że wielu kolegów z klasy Stanisława Kontkiewicza, podobnie jak i on sam, zostało studentami tej uczelni. Analiza notatek biograficznych sporządzanych przez uczestników Zjazdu b. Wychowańców b. Szkoły Głównej Warszawskiej w 40-ą rocznicę jej założenia pozwoliła zidentyfikować wielu absolwentów rocznika 1866 z Gimnazjum IV. A trzeba pamiętać, że zapewne nie wszyscy dożyli tego zjazdu, inni z różnych przyczyn nie mogli wziąć w nim udziału. Na podstawie informacji zawartych w Księdze pamiątkowej ze zjazdu w czerwcu 1903 r. uzupełniliśmy dziewięć notatek o kolegach – oznaczyliśmy je gwiazdką. W „Księdze pamiątkowej Zjazdu b. Wychowańców Szkoły Głównej Warszawskiej w 50. Rocznicę jaj założenia” nie natrafiliśmy na nikogo z klasy Stanisława.

Stanisław Bartmański

Walery Bilek (Bielek)

Aureli Chełmicki
*24.09.1846 – 31.12.1939
Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Fizyko-Matematyczny na Oddział Matematyczny. Już po roku wystąpił ze Szkoły Głównej i udał się do Szkoły Technologicznej w Rheims we Francji. Po jej ukończeniu po zdaniu egzaminów w Gandawie w Belgii otrzymał stopień Inżyniera mechanika. Przez jakiś czas pracował w przemyśle tkackim we Francji, z tego okresu datują się jego wynalazki, które opatentował. Po powrocie do Królestwa przez jakiś czas był również urzędnikiem Kolei Warszawsko-Wileńskiej, potem prowadził własną fabrykę wyrobów z drewna. W 1903 był pracownikiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Przez jakiś czas był również urzędnikiem Kolei Warszawsko-Wileńskiej.

Kazimierz Chrołowski
1847 – 1896
Był prawnikiem. Urodził się i zmarł w Warszawie.

Antoni Dobronoki
1847 – 1907, pochowany na Starych Powązkach w kw. 39
W 1870 r. był sekretarzem w kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, w latach 1875-1880 urzędnikiem kancelarii warszawskiego generał-gubernatora.

Nekrolog z wydania porannego "Kurjera Warszawskiego" 1907, nr 351.

Nekrolog z wydania porannego „Kurjera Warszawskiego” 1907, nr 351.

Henryk Dzierombeski

Aleksander Gawroński
*1848 – 1903, pochowany na Starych Powązkach w kw. 78
Urodził się w Warszawie. Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Prawa i Administracji. Był Naczelnikiem Ubezpieczeń w Warszawskim Towarzystwa Ubezpieczeń od ognia.

Włodzimierz Gawroński
*1849 – 1914
Pochodził z Guberni Suwalskiej. Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Prawa i Administracji. Przed ukończeniem studiów wystąpił z Uniwersytetu Warszawskiego i dalej kształcił się na Uniwersytecie w Berlinie. Był właścicielem dóbr w Guberni Suwalskiej.  Był radcą Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Wiktor Gomulicki
*1848 – 1919, pochowany na Starych Powązkach w kw. 202
W latach 1867– 69 studiował na Wydziale Prawa Szkoły Głównej. Poeta i powieściopisarz. Związany z redakcjami wielu warszawskich czasopism. Zajmował się historią Warszawy. Kolekcjonował litografie pochodzące z warszawskich pracowni.

Jan Gościcki
? – ?
Był właścicielem dóbr Brolino, w 1892 r. wchodził w skład komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Franciszek Groer
1848 – 1910, pochowany na Starych Powązkach w kw. 16
Był ginekologiem, od 1890 prowadził prywatną praktykę lekarską w Warszawie.

Ludwik Grünberg

Bolesław Gustaw ps. Kremski
1849 – 1899, pochowany na Starych Powązkach w kw. 25
Był aktorem teatralnym, przez jakiś czas dyrektorem teatru, potem urzędnikiem.

Władysław Guziński
1849(?)  – ?
Brał ślub w 1889 r.

Julian Handelsman
*1847 – 1923
Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Lekarski. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1878 r. W latach 1878 – 1885 był lekarzem wojskowym. Następnie podjął praktykę prywatną.

Aleksander Jabłoński
1848 – 1894, pochowany na Starych Powązkach w kw. 13
Był inżynierem Drogi Żelaznej Terespolskiej.

Nekrolog z "Kurjera Warszawskiego" 1894, nr 98 s 2.

Nekrolog z „Kurjera Warszawskiego” 1894, nr 98 s 2.

Stanisław Kontkiewicz
1849 – 1924, pochowany na Starych Powązkach w kw.  194
Studiował w Szkole Głównej w latach 1866-68, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki w Rydze, ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Członek PAU. Geolog – badacz m.in. Uralu i złóż Krzywego Rogu, dyrektor kopalni w Krzywym Rogu i w Dąbrowie Górniczej. Społecznik. Członek wielu towarzystw.

Stanisław Kontkiewicz. Zdjęcie wykonane w radomskim zakładzie Józefa Grodzickiego prawdopodobnie na przełomie 1881/1882 roku - ze zbiorów rodzinnych.

Stanisław Kontkiewicz. Zdjęcie wykonane w radomskim zakładzie Józefa Grodzickiego z 1891 roku – ze zbiorów rodzinnych.

Leopold (Julian) Kronenberg
*1849 – 1937, na Starych Powązkach znajduje się grób rodzinny w kw. 19
Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Prawa i Administracji, wystąpił w 1868 r. Ukończył studia rolnicze w Bonn i Poppelsdorfie. Był dyrektorem petersburskiej filii Banku Handlowego w Warszawie, następnie zarządzał Bankiem Handlowym w Warszawie i Koleją Warszawsko-Terespolską, Koleją Nadwiślańską, był prezesem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Był kompozytorem i fundatorem Filharmonii Warszawskiej.

Leopold Julian Kronenberg, źródło NAC.

Leopold Julian Kronenberg, źródło NAC.

Wiktor Kronenberg
1848 – 1905, pochowany na Starych Powązkach w kw. 173
Był prawnikiem.

Aleksander Myszyński
1848 – 1884, pochowany na Starych Powązkach w kw. 52
Był kandydatem nauk filologiczno-historycznych.

Aleksander Opman
1847 – 1877, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie
Był sędzią w Niżnym Nowgorodzie.

(Eugeniusz Marceli) Antoni Peel
*1849 – 1911, pochowany na Starych Powązkach w kw. 31 WPROST
Pochodził z powiatu Będzińskiego. Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Fizyko-Matematyczny, Oddział Matematyczny. W 1871 r. ukończył Uniwersytet Warszawski otrzymując stopień Kandydata nauk fizyko-matematycznych. Był Zawiadowcą Warsztatów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a w 1903 r. pomocnikiem naczelnika kontroli rozchodów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Zygmunt Perkal

Julian Pfeifer
1849 – 1904, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie
Urodził się w Warszawie. Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Fizyko-Matematyczny, Oddział Matematyczny. W 1867 r. wystąpił ze Szkoły Głównej i podjął studia studia na Politechnice w Rydze, które ukończył w 1872 r. Zmarł w Rydze.

Konstanty Pohorecki
1847 – 1878, pochowany na Starych Powązkach w kw. 33

Maryan Raniecki

Julian Świergocki
1846 – 1916, pochowany na Starych Powązkach w kw. 176
Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Prawa i Administracji. Ukończył Uniwersytet Warszawski w stopniu Rzeczywistego studenta. 1 903 r. był urzędnikiem Banku Polskiego.

Maksymilian Sunderland
*1848 – 1906
Urodzony w Warszawie. Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Fizyko-Matematyczny, Oddział Matematyczny. Ukończył Uniwersytet Warszawski otrzymując stopień Kandydata nauk matematycznych. W Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu uzyskał stopień Inżyniera. Pracował na drogach żelaznych Rosji.

Maksymilian Schurig

1849 – 1873, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Węgrowie
Studiował na Wydziale Historyczno-Filologicznym, uzyskał stopień rzeczywistego studenta.

Eugeniusz Witting

Antoni Wnorowski
1859 – 1901, pochowany na Starych Powązkach w kw. 32 wprost
Był kupcem

Stanisław Wodziński (Wadzyński)
*1848 –1923
Pochodził z powiatu rawskiego. Po ukończeniu Gimnazjum IV wstąpił do Szkoły Głównej na Wydział Fizyko-Matematyczny, Oddział Matematyczny. Wystąpił w 1869 r. Kształcił się w zakresie rolnictwa. Obywatel ziemski. Od 1889 r. był delegatem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Henryk Zaleski

Jedna uwaga do wpisu “Warszawskie Gimnazjum IV rocznik 1866 – Gimnazjum IV in Warsaw, Class 1866

  1. Pingback: Gimnazjum IV w Warszawie 1865/66 – Gimnazyum IV in Warsaw 1865-66 | Józef Kontkiewicz & His Family

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s