Czego zabrakło w liście – What’s missing in the letter

Na zdjęciu kościół w Sułoszowej z lat 1873–1884 spalony podczas I wojny światowej przez wojska rosyjskie. Wcześniej na tym miejscu stał kościół gotycki z początku XIV w. Źródło: Sułoszowa i okolice oraz jej mieszkańcy na starej fotografii https://www.facebook.com/680606508652245/photos/a.723548667691362.1073741827.680606508652245/723548617691367/?type=1

Na zdjęciu kościół w Sułoszowej z lat 1873–1884 spalony podczas I wojny światowej przez wojska rosyjskie. Wcześniej na tym miejscu stał kościół gotycki z początku XIV w.
Źródło: Sułoszowa i okolice oraz jej mieszkańcy na starej fotografii https://www.facebook.com/680606508652245/photos/a.723548667691362.1073741827.680606508652245/723548617691367/?type=1

English version below

List Józefa Kontkiewicza do dzieci, Stanisława i Heleny, jest niezwykłą rodzinną pamiątką. Ku naszemu zdumieniu, nie zawiera on jednak kilku, zdawałoby się, istotnych informacji. W całym liście ani razu nie padają imiona rodziców Józefa, choć autor wspomina o nich kilka razy. Wymienia swoje rodzeństwo od najstarszych do najmłodszych nie podając wieku żadnego z nich.

W poszukiwaniu brakujących informacji przyszła nam z pomocą Geneteka (geneteka.genealodzy.pl/ogenetece.php). Zaglądaliśmy do niej wcześniej niezbyt regularnie. Ale teraz, po rozpoczęciu bardziej systematycznych poszukiwań bardzo ją polubiliśmy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy podjęli się tej pracy. Oczywiście poszukiwania w Genetece nie są proste ze względu na liczne błędy i przekłamania w zapisach nazwisk. Niestety w XIX wieku nie przywiązywano wagi do ich prawidłowej (konsekwentnej) pisowni. Pismo autorów aktów bywało różne. Do tej pory trafiliśmy na 6 wersji nazwiska w aktach osób, których istnienia byliśmy pewni: Kontkiewicz, Kątkiewicz, Katkiewicz, Kuntkiewicz, Kantkiewicz i Kronkiewicz!

Informacje o dzieciach Józefa Kontkiewicza i Ludwiki z d. Guzowskiej urodzonych w parafii Sułoszowa, odnalezione w Genetece. Przy wpisie dotyczącym Józefa urodzonego w 1816 r. zamieszczono wzmiankę o imieniu ojca – Józef. Brakuje Teresy wymienionej w liście Józefa. Pierwsza z sióstr została zapisana jako Kątkiewicz.

Informacje o dzieciach Józefa Kontkiewicza i Ludwiki z d. Guzowskiej urodzonych w parafii Sułoszowa, odnalezione w Genetece. Przy wpisie dotyczącym Józefa urodzonego w 1816 r. zamieszczono wzmiankę o imieniu ojca – Józef. Brakuje Teresy wymienionej w liście Józefa. Pierwsza z sióstr została zapisana jako Kątkiewicz.

To dzięki dodatkowym informacjom przy wypisach z aktów małżeństwa sióstr Józefa, udało się ustalić imiona obojga rodziców Józefa i panieńskie nazwisko matki. Również w Genetece odnaleźliśmy lata, w których urodziły się siostry i bracia Józefa – jego rok urodzenia potwierdził się.

Ojciec to Józef Kontkiewicz, matka zaś to Ludwika z domu Guzowska. Musieli spędzić w Pieskowej Skale minimum kilkanaście lat. Od najstarszej córki po najmłodsze bliźniaczki, dzieci były chrzczone w tej samej parafii w Sułoszowej. Niestety nie znaleźliśmy wpisu dotyczącego urodzin, drugiej z kolei, Teresy. Trafiliśmy za to na jeszcze jednego syna (Jana), o którym Józef nigdzie nie wspomina. Można przypuszczać, że z tej licznej gromady dzieci, on jeden szybko odszedł z tego świata.

Nadal nie wiemy skąd pochodził Józef Kontkiewicz ojciec. Są zaś informacje, z których wynika, że Ludwika z d. Guzowska mogła pochodzić z okolic Krakowa. Wiemy też, że miała siostrę.

Jeden z odnalezionych w Genetece śladów dotyczący nazwiska panieńskiego żony Józefa – pisarza prowentowego w Pieskowej Skale. W dodatkowych informacjach ukrytych pod literą ‘i’ są podane imiona obojga rodziców Salomei.

Jeden z odnalezionych w Genetece śladów dotyczący nazwiska panieńskiego żony Józefa – pisarza prowentowego w Pieskowej Skale. W dodatkowych informacjach ukrytych pod literą ‘i’ są podane imiona obojga rodziców Salomei.

 

The letter from Józef Kontkiewicz to his children, Stanisław and Helena, is an extraordinary family memento. To our surprise however, it does not contain several important pieces of information. In his letter Józef did not even once use his parents’ names, although he mentioned his father and mother several times. He also listed his siblings from the oldest to the youngest however without mentioning their age.

In our search for the missing information Geneteka (geneteka.genealodzy.pl/ogenetece.php) became a very valuable tool. We have checked this website occasionally in the past, but now, after more systematic research we started to like it very much. We are very grateful to all those who undertook this enormous work to create and maintain it. It should be noted however that the search in Geneteka is in many cases not easy because of the numerous mistakes and misspellings in the names. Unfortunately, in the nineteenth century even in official documents nobody paid too much attention to their correct (consistent) spelling. The handwriting in the acts was sometimes also very bad. Until now, we found six different versions of the name of people who we know that belonged to our family: Kontkiewicz, Kątkiewicz, Katkiewicz, Kuntkiewicz, Kantkiewicz and even Kronkiewicz!

Thanks to the additional information and notes in records extracted from the acts of marriage of Józef’s sisters we were able to determine the names of both his parents and his mother’s maiden name. In Geneteka we found the years in which Józef’s sisters and brothers were born – we were also able to confirm his year of birth.

Józef father’s name was also Józef Kontkiewicz, and the mother’s maiden name was Ludwika Guzowska. It seems that they both lived in Pieskowa Skała for at least a dozen years. All their children, starting from the oldest daughter to the youngest twins, were baptized in the same parish at Sułoszowa. Unfortunately, we did not find any entry for the second oldest daughter Teresa. We came however across the information about another son (Jan) whom Józef did not mention. It can be assumed that the he departed at a very young age.

We still do not know where Józef Kontkiewicz’s father came from. There are however some traces from which we can assume that his mother Ludwika (born Guzowska) could come from somewhere near Kraków. We also know that she had a sister.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s