Warszawskie Gimnazjum IV rocznik 1866 – Gimnazjum IV in Warsaw, Class 1866

We wrześniu 1864 roku Stanisław Kontkiewicz przybył do Warszawy, by kontynuować naukę w warszawskim Gimnazjum IV Wielopolskiego w klasie VI. Dzięki zachowanym listom piętnastoletniego Stasia do rodziców, wiemy, że na początku roku szkolnego 1864/65 w klasie było blisko 60 uczniów. Wkrótce miało dojść jeszcze kilku. Jak zmieniał się stan uczniów w klasie przez ostatnie dwa…

Prace z Litografii Bułakowskiego i spółki – Lithographs made by Walenty Bułakowski & Co.

Sześć lat działalności zakładu litograficznego Walentego Bułakowskiego (1834-1840) to niezbyt długi czas. Na ile mógł się on zapisać w historii kultury Warszawy? Okazuje się, że wśród sygnowanych zachowanych litografii, na które można trafić w Internecie, są i te z litografii Bułakowskiego i Spółki. Są wśród nich takie, które trafiły do kolekcji Wiktora Gomulickiego, a potem…

Litografia Bułakowskiego i spółki – Walenty Bułakowski & Co. Lithography

Kiedy szukamy ilustracji ukazujących dziewiętnastowieczne widoki, często trafiamy na litografie. Dlatego, kiedy podczas lektury aktach metrykalnych naszych przodków i ich bliskich okazało się, że w rodzinie był litograf, a z czasem właściciel litografii, postanowiliśmy przyjrzeć się bardziej jego postaci. Był to Walenty Bułakowski – jeden z braci z licznego rodzeństwa praprapradziadka Szymona Tadeusza Bułakowskiego. Walenty,…

Artysta dramatyczny Wojciech Piasecki – Wojciech Piasecki, the actor of Warsaw theaters

Szukając śladów rodziny Bułakowskich w Warszawie, z której wywodziła się nasza praprababka Marianna, trafiliśmy na akt ślubu jej stryjecznej siostry również Marianny Bułakowskiej z artystą dramatycznym Woyciechem Piaseckim. Wkrótce przekonaliśmy się, że był on niezwykle utalentowanym i lubianym warszawskim aktorem w latach 1821-1837. W ostatnich dniach października poszliśmy odwiedzić jego skromny grób na Powązkach. Stojąc…

W teatrach warszawskich w XIX wieku

Zdarza nam się słyszeć pytanie, skąd u Mariana Kontkiewicza zainteresowanie architekturą. Początkowo trudno było nam odpowiedzieć na to pytanie. Wiedzieliśmy o tradycjach nauczycielskich w rodzinie Kontkiewiczów, o lekarzach i farmaceutach. Inżynierami górnictwa byli ojciec Stanisław Kontkiewicz i wuj Hieronim Kondratowicz. Ale ojciec był również inżynierem budownictwa. Podobny zawód miał mąż siostry Stanisława – Antoni Praus…

W konwikcie u Pijarów – In Piarists boarding school

Warszawskie Collegium Nobilium było szkołą nastawioną na kształcenie synów magnatów i bogatej szlachty, na kształtowanie w nich postaw obywatelskich. Mieli oni stanowić w przyszłości elitę kraju. Istotnym elementem kształcenia były nauki przyrodnicze, nauki ścisłe, ekonomia, prawo, historia i język polski i języki nowożytne. Kolegium działało w latach 1740-1833. Przez długi czas siedziba Collegium Nobilium znajdowała…

Studia Mariana na obczyźnie – Studying in Vienna

Stanisław Kontkiewicz ojciec był studentem trzech uczelni. Tuż po ukończeniu IV Gimnazjum w Warszawie podjął studia w Szkole Głównej na Wydziale Fizyko-Matematycznym. Po dwóch latach zrezygnował, postanowił zmienić studia na mniej teoretyczne, dające konkretny zawód. Zdał wtedy bardzo dobrze egzaminy do Instytutu Technologicznego w Petersburgu, ale wtedy Polaków tam nie przyjmowano, choć pozwalano im zdawać…