W uralskim Birminghamie – In the Demidovs’ industrial heart of the Urals in 1877

Lektura zachowanych listów Stanisława Kontkiewicza jest dla nas niezwykle interesująca z wielu względów. Przede wszystkim od samego początku staramy się wyłuskiwać wszelkie informacje umożliwiające poszerzenie wiedzy o wspominanych w nich członkach rodziny. Z czasem jesteśmy w stanie coraz lepiej ustalić losy samego Stanisława, a także jego bliskich. Zadanie to z pewnością byłoby dużo łatwiejsze, gdyby…

Franciszek Ksawery Prauss, żołnierz – Franciszek Ksawery Prauss, soldier

W kwietniu odwiedziliśmy Stary Cmentarz w Kielcach. Jest tam pochowana córka Józefa Kontkiewicza, Helena Praussowa. Zapaliliśmy znicze na grobie Heleny i jej męża Antoniego, a także na grobie ojca Antoniego – Franciszka Ksawerego Praussa. Na tym grobie widnieje napis: „Ś.p. Franciszek Ksawery Prauss, b. inżenier górniczy, żołnierz, a następnie inżenier komunikacyi ląd. i wodn. ur.…

Tarantasem z Europy do Azji – Travelling from Europe to Asia by tarantass

Po ukończeniu studiów w Instytucie Górniczym w Petersburgu w 1876 r. Stanisław Kontkiewicz został skierowany na praktykę na Ural, gdzie miał prowadzić badania geologiczne. Jak wynika z jego listu pisanego 12 lipca 1876 r. w miejscowości Kamienski Zawod[1], była to już jego druga praktyka w tym rejonie. Poprzednią odbył na rok przed ukończeniem studiów. W…

Role Wojciecha Piaseckiego – A list of the roles played by Wojciech Piasecki

O życiu znakomitego warszawskiego aktora, Wojciecha Piaseckiego, opowiada wpis Artysta dramatyczny Wojciech Piasecki. Dla przypomnienia jego sylwetki aktora warto przytoczyć dwa krótkie cytaty: „[Piasecki] Uczeń Bonawentury Kudlicza, który objął Szkołę Dramatyczną po Wojciechu Bogusławskim. Jeden z najznakomitszych aktorów, jeden z największych amantów polskiej sceny, odtwórca bohaterskich ról w tragediach.” „Wojciech Piasecki, pierwszy kochanek, wykształcony naukowo,…

Hieronim Kondratowicz, Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej

W 1906 r. Hieronim Kondratowicz przeprowadził się do Warszawy i wkrótce włączył się w warszawski ruch społecznikowski. Już od 1901 r. był związany z Pracownią Geologiczną przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, był prezesem jej zarządu. Od 1906 r. aktywnie działał w Warszawskim oddziale Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, którego został prezesem. Wśród innych towarzystw, które…