Galarnicy z Czernichowa u Tadeusza Kościuszki

W początkach naszej przygody genealogicznej próbowaliśmy odnaleźć przodków żony Józefa Kontkiewicza[1], Julianny Brandys. Urodziła się ona w parafii Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu, wtedy przedmieściach Krakowa. Dość szybko zorientowaliśmy się, że jej rodzice przybyli z najstarszymi dziećmi z parafii  Czernichów. Szukając Brandysów z Czernichowa natrafialiśmy na kilka wersji opowieści o galarnikach Tomaszu Brandysie, Wojciechu Sroce i…

Przydomki i przezwiska szlacheckie w dokumentach parafii korytnickiej z XVII-XVIII wieku

Już we wcześniejszych wpisach dotyczących ziemi liwskiej wspominałam o roli przydomków w poszukiwaniach szlacheckich przodków w tym rejonie Mazowsza. Wiele miejsca poświęcił im Leszek Zalewski w książce Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz (2005 r.). Zamieścił opisy rodzin szlacheckich, w których podał m. in. herby, wymienił miejscowości, w których przedstawiciele rodzin o danym nazwisku mieszkały,…

Wachmistrz Bronisław Czerwiński odznaczony Krzyżem Walecznych

Tak się złożyło, że oboje prowadzący tego bloga mieli wszystkich dziadków zaangażowanych w wojnę 1920 r. Stopniowo udaje się nam odkrywać ich losy. Najlepiej udało się udokumentować szlak bojowy dziadka Jana Rdesta. Dopisało nam szczęście. W Wojskowym Biurze Historycznym zachowała się jego teczka z życiorysem. W WBH odnaleźliśmy jeszcze dokumenty dziadka Bronisława Czerwińskiego. Niestety teczka,…

Perisphinctes Kontkiewiczi

Po latach pracy w Rosji, w kwietniu 1886 r. otworzyła się przed Stanisławem Kontkiewiczem możliwość powrotu na stałe do Polski. Departament Górnictwa w Petersburgu zaproponował mu objęcie w Dąbrowie stanowiska podobnego do tego, które sprawował w tym czasie w Krzywym Rogu. Miał zostać dyrektorem kopalń węgla kamiennego „Maciej” i „Władysław”. Kopalnia Maciej była położona w…

Miejscowości spoza parafii korytnickiej w Ziemi Liwskiej uwzględnione w łacińskich aktach chrztu w Korytnicy

Parafia korytnicka zainteresowała mnie, kiedy zaczęłam szukać Żelazowskich Pękuli. Jak wynikało z XIX-wiecznych aktów metrykalnych, 2xprapabka Józefa Żelazowska, córka Józefa Żelazowskiego Pękula i Honoraty Szulborskiej przyszła na świat w Żelazowie w parafii korytnickiej w 1849 roku. Z czasem okazało się, że z parafii korytnickiej pochodziła 4xprababka Barbara Rowicka. Przez długi czas nie mogłam ustalić, kto…

O sprzedaży w obce ręce … czyli czyja naprawdę była „kamienica Próchnickich”.

  Na rogu ulic Koszykowej i Emilii Plater w Warszawie stoi kamienica o adresie Koszykowa 70, określana obecnie często jako „kamienica Próchnickich”. Na zdjęciu poniżej można zobaczyć jak wyglądała przed wojną i jak zmieniły ją najpierw lata II Wojny – utrata ostatniego piętra, a później „prace remontowe” w latach 60. XX w., które pozbawiły ją…

Franciszek Sapalski, ojciec polskiej geometrii wykreślnej

13 listopada 1870 r. pradziadek Stanisław Kontkiewicz, student Politechniki Ryskiej, pisał do rodziców: Ja tu pracuję jak zwykle, rysuję teraz drugi most drewniany, a niedługo zacznę żelazne. Ta część Inżenieryi tj mosty żelazne najbardziej mnie do siebie przyciągają, bo najwyżej stoi ze wszystkich nauk Inżenierskich jako nauka wymaga najwięcej teorii i opiera się na Matematyce,…

Podlubelski Sławinek, wzloty i upadki rodzinnego uzdrowiska cz. 4

Wiek XX Trudna sytuacja Sławinka, jego upadek, bardzo niepokoił środowiska, które ceniły sławinkowskie wody. Już w 90. latach XIX wieku pojawiał się pomysł wykupienia Sławinka przez lekarzy. Nadzieja, że tak się stanie pojawiła się 1904 roku.Wtedy to w „Biesiadzie Literackiej” z 7 października napisano: „Sławinek”. Grono lekarzy i obywateli lubelskich zakłada nową miejscowość leczniczą w…

Podlubelski Sławinek, wzloty i upadki rodzinnego uzdrowiska cz. 3

Lata 1880-1895 Rok 1880 przyniósł nowe nadzieje. Stanisław Mędrkiewicz, dzierżawca Sławinka od czterech lat, spłacił pozostałych spadkobierców i od tej pory, jako wyłączny właściciel Sławinka[1] mógł samodzielnie podejmować wszelkie decyzje dotyczące majątku. 24 lutego w „Gazecie Handlowej” można było przeczytać: Dotąd Sławinek z powodu zapewne braku rozmaitych wygód dla przyjezdnych był wielce zaniedbanym a w…

Podlubelski Sławinek, wzloty i upadki rodzinnego uzdrowiska cz. 2

Lata 1860-1879 26 czerwca 1859 r. nagle, po krótkiej chorobie, zmarł w Lublinie Paweł Wagner, właściciel Sławinka, założyciel zakładu kąpielowego w Sławinku. We wrześniu tego roku w „Dzienniku Urzędowym Gubernii Lubelskiej” ukazało się obwieszczenie spadkowe o treści: Po nastąpionej śmierci Piotra Pawła 2ch imion Wagnera właściciela nieruchomości Nr. Pol. 261-2-3-4, a hyp. 170 oznaczonej, i…