Sprawa nauczania w Sztygarce na III Zjeździe Przemysłowców Górniczych w 1893 r.

II Zjazd przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego odbył się w listopadzie 1885 r. Trzy lata później – w 1888 r. przemysłowcy podjęli starania o uzyskania zgody na zorganizowanie kolejnego zjazdu. Były one jednak nieskuteczne. Departament Górnictwa argumentował, że aktualnie opracowuje reformę obowiązującego dotychczas prawa górniczego, wprowadzającą zmiany będące realizacją postulatów górników, zgłoszonych na poprzednich zjazdach i…

Andrzej Kontkiewicz wójt Janikowa

Oficjaliści, czyli urzędnicy zarządzający majątkiem właścicieli ziemskich, to grupa społeczna, która sprawia największe problemy w poszukiwaniach genealogicznych. W bardzo wielu przypadkach jedyne, co o nich wiadomo, to wyłącznie gdzie pracowali i jaka była ich rola, natomiast nie udaje się natrafić na jakiekolwiek wskazówki skąd pochodzili i kim byli ich przodkowie. Wśród naszych przodków było trzech…

Paweł Piotr Wagner obywatel Lublina

Pawła Wagnera pożegnano w „Kurjerze Warszawskim” z 6 lipca 1859 r. tymi słowami: Łzy serdecznego żalu, ciężkie westchnienie i garstka wilgotnej ziemi, oto są wrażenia, pod wpływem których, podajemy tę smutną wiadomość Krewnym i Przyjaciołom, że w d. 28 z. m., oddaliśmy ostatnią posługę Chrześcijańską zwłokom ś. p. Pawła Wagnera, Dziedzica dóbr Słominka w Pcie…

Historia Stowarzyszenia Spożywczego „Nadzieja” w Dąbrowie Górniczej – History of „Nadzieja” cooperative in Dąbrowa Górnicza.

Próby zakładania organizacji spółdzielczych rozpoczęły się w Europie jeszcze w XVII w., jednak pierwszą spółdzielnią spożywców (czyli spółdzielnią założoną przez konsumentów, których nie interesowało osiągnięcie zysku, tylko zapewnienie sobie tanich i dobrej jakości produktów), która zapisała się na trwałe w historii było stowarzyszenie o nazwie „Rochdale Society of Equitable Pioneers” założone w 1844 r. w…

Tableau Sztygarki z 1896 r.

13 czerwca 1893 r. ukończyła Sztygarkę w Dąbrowie Górniczej pierwsza grupa 22 uczniów. Wszyscy z nich po odbyciu rocznej praktyki znaleźli zatrudnienie jako starsi nadzorcy fabryczni lub sztygarzy w kopalniach w Dąbrowie lub należących do Towarzystwa Francusko-Włoskiego i Sosnowieckiego, w Hucie Bankowej oraz w fabrykach w Czeladzi, Starachowicach i Końskich. Kolejny rok szkolny 1894 zakończył…

Pierwsi absolwenci Sztygarki – First graduates of the Mining School in Dąbrowa Górnicza.

  Po wielu latach starań, 4 grudnia 1889 r. w święto patronki górników św. Barbary, nastąpiło w Dąbrowie Górniczej uroczyste otwarcie szkoły górniczej – „Sztygarki”. W pierwszym roku działalności szkoła miała tylko pierwszą klasę, w której uczyło się 30 uczniów. W kolejnych latach przybywały kolejne klasy i ostatecznie na początku roku szkolnego 1892/3 szkoła liczyła…

Zmiany w organizacji zarządu górnictwa w latach 1887-1899.

14 marca 1887 r. car Aleksander III podpisał ukaz, znany później jako „ukaz marcowy”, ograniczający w znacznym stopniu swobodę cudzoziemców nie tylko co do nabywania i dzierżawienia, lecz także i zarządzania własnością ziem­ską w Królestwie Polskim. W ślad za nim generał-gubernator warszawski Aleksander Bagration-Imeretyński podpisał 16 kwietnia 1887 r. cyrkularz w sprawie usuwania cudzoziemców z…

Rodzina Rdestów z Krzywopłot – Rdest family from Krzywopłoty.

  Wieś Krzywopłoty jest kojarzona z jedną z pierwszych bitew, w jakiej wzięli udział w dniach 17-18 listopada 1914 r. żołnierze Legionów Piłsudskiego. Historia wsi jest jednak znacznie starsza – sięga Średniowiecza. Pierwsza zapisana informacja o wsi pojawiła się w dokumentach z 1401 r. Występuje w nich jako Krziwoplati. W 1403 r. w księgach sądowych…

Wydział Górnictwa Instytutu Politechnicznego w Warszawie – Mining Department at Emperor Nicolas II Institute of Technology in Warsaw.

Ostatnim wielkim osiągnięciem Stanisława Staszica i zarazem ukoronowaniem jego wieloletnich starań było otwarcie, na 16 dni przed jego śmiercią, 4 stycznia 1826 r. Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Powstanie tej szkoły traktowano jako tymczasowe, gdyż w zamierzeniach Staszica i Rady Politechnicznej, na czele której stał, miał być to dopiero pierwszy krok do utworzenia w Warszawie…

Istniejące budynki projektu Mariana Kontkiewicza w Warszawie.

  Kilka rozmów, w ciągu ostatniego roku, z paroma osobami z rodziny, uświadomiło mi, że nawet wśród najbliższych znajomość budynków w Warszawie, które zaprojektował Dziadek i które przetrwały wojnę, jest niewielka. Skłoniło mnie to do stworzenia wpisu, który różni się od wszystkich dotychczasowych na tej stronie i składa się praktycznie wyłącznie ze zdjęć. Można go…