Michał Godecki, malarz monachijczyk – Michał Godecki, painter of the Munich School

W naszych wcześniejszych wpisach wspominaliśmy kilkukrotnie o 2xpradziadku Stanisławie Jaroszewiczu (1819-1876), artyście malarskim. Z czasem rozwikłujemy kolejne zagadki dotyczące jego osoby. Przez wiele lat był on aktywnym członkiem warszawskiego cechu malarzy pokojowych. Był to młody związek zawodowy, który powstał, kiedy Stanisław zdobywał szlify malarskie. Jednym z inicjatorów utworzenia cechu był Michał Godecki, na zebraniu założycielskim…

O „oleju skalnym” z Wójczy … czyli chybiona inwestycja Antoniego Praussa. – Crude oil in Wójcza … Antoni Prauss’ failed investment.

W 1880 r. Departament Górniczy w Petersburgu przeznaczył 6000 rubli na poszukiwania soli kamiennej i ropy naftowej w południowych powiatach Królestwa Polskiego. Badania te prowadzili pod kierunkiem znanego już wtedy geologa Wincentego Kosińskiego, dwaj młodzi inżynierowie Stanisław Kontkiewicz i Aleksander Michalski. Stanisławowi Kontkiewiczowi przypadł do poszukiwań obszar położony między: na północy – Górami Świętokrzyskimi, na…

Ważne odkrycia 2018 roku

Wkrótce dobiegnie końca czwarty rok naszych poszukiwań genealogicznych. Jak to zwykle bywa, zdarzają się okresy wytężonej pracy, które nie przynoszą żadnych efektów. Dziesiątki godzin przygotowań przed wizytami w archiwach, liczne przeczytane książki, które mogłyby coś podpowiedzieć, czasem wręcz pogłębiają brak nadziei na odnalezienie odpowiedzi na nasze pytania. Innym razem informacje zdają się spadać z nieba…

Feliks Podlewski, nauczyciel i wychowawca Radziwiłłów – Feliks Podlewski, Radziwills’ tutor

Kiedy kilka lat temu powstały nasze wpisy o nauczycielach wśród przodków, o Feliksie Podlewskim wiedzieliśmy bardzo mało. Prapradziadek Józef Kontkiewicz wspominał o nim w swoim liście napisanym w 1855 r.: Po ukończeniu pierwszego roku prawa w Uniwersytecie znaczna zmiana zaszła w mojem jednostajnem dotąd życiu. Brat mój cioteczny Feliks Podlewski mieszkający w Berlinie, chcąc mi…

W uralskim Birminghamie – In the Demidovs’ industrial heart of the Urals in 1877

Lektura zachowanych listów Stanisława Kontkiewicza jest dla nas niezwykle interesująca z wielu względów. Przede wszystkim od samego początku staramy się wyłuskiwać wszelkie informacje umożliwiające poszerzenie wiedzy o wspominanych w nich członkach rodziny. Z czasem jesteśmy w stanie coraz lepiej ustalić losy samego Stanisława, a także jego bliskich. Zadanie to z pewnością byłoby dużo łatwiejsze, gdyby…