Krakowskie pensjonarki w I połowie XIX wieku

O dwóch braciach, Józefie i Stanisławie Kontkiewiczu, piszemy tu dość często. Stosunkowo dużo wiadomo o ich edukacji – szczęśliwie w Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum UJ, zachowało się wiele dokumentów z czasów ich nauki w Liceum św. Barbary, Liceum św. Anny i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z listu/pamiętnika, napisanego dwadzieścia lat później przez Józefa do…

Wykład „O węglu” – Lecture about the coal.

W starym rodzinnym albumie jest szereg zdjęć przedstawiających kopalnie w Dąbrowie Górniczej i ludzi pracujących w nich. Biorąc pod uwagę zawód i zainteresowania pradziadka nie ma w tym nic dziwnego. Niektóre jednak z tych zdjęć – te przedstawiające ludzi, od pierwszego razu, kiedy je zobaczyliśmy, wydawały się nam nienaturalne i ewidentnie pozowane. Zastanawialiśmy się, w…

Józef Kontkiewicz, student Wydziału Filozoficznego UJ – Józef Kontkiewicz, student of Philosophy Faculty at Jagiellonian University

Jesienią 1833 r., na nowo utworzonym Wydziale Filozoficznym, powstałym z połączenia Wydziałów Matematyczno-Fizycznego i Filozoficzno-Literackiego, rozpoczął swoje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim siedemnastoletni Józef Kontkiewicz. Warto pamiętać, że od śmierci ojca w 1830 r. utrzymywał się sam, jako korepetytor. Świeżo upieczony absolwent krakowskiego Liceum św. Barbary, w lipcu przystąpił do egzaminu dojrzałości, zwanego Maturitatis. Zdanie tego…

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego po reformie 1833 r. – Faculty of Philosophy at Jagiellonian University after 1833

W 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim spotkali się trzej monarchowie car Aleksander I, cesarz Franciszek II i król Fryderyk Wilhelm III zainteresowani polskimi ziemiami, które wcześniej padły ich łupem. W nowej sytuacji po klęsce Napoleona odżyły zakusy trzech sąsiadów. Osiągnięcie kompromisu między aspiracjami zaborców nie było proste. Szczególne emocje budziła decyzja dotycząca Krakowa, wielowiekowej stolicy…

Rodzinna wieś Babci Ani, Połazie Ogrodzona Łąka – Grandma Anna’s native village

Babcia Ania, mama mojej Mamy urodziła się na początku 1906 r. we wsi szlacheckiej w Ziemi Liwskiej[1] zwanej Połazie Ogrodzona Łąka. Rodzicami Babci Ani byli Weronika z Połaskich Pietrzaków i Bronisław Roguski Strzyż. Obie te rodziny, Połascy Pietrzak i Roguscy Strzyż, mieszkały w Połaziu Ogrodzonej Łąki już w 1790 r., kiedy to dokonano Lustracji Dymów…

Początki kopalni Flora w Dąbrowie Górniczej – The beginnings of the Flora mine in Dąbrowa Górnicza

W 1870 r. w Królestwie Polskim zaczęło obowiązywać, wydane 28 czerwca tego roku, nowe prawo górnicze pod nazwą „Ustawa o poszukiwaniach górniczych i wydzielaniu przestrzeni do górniczego wy­dobywania ciał kopalnych w gubernjach Królestwa Pol­skiego”. W myśl tej ustawy wnętrze ziemi, w którym prowadzono prace kopalniane stanowiło odrębną od powierzchni nieruchomość, dla której zakładano oddzielną księgę…

Tajemnica Murowańca – Mystery of Murowaniec

Murowaniec na Hali Gąsiennicowej, to schronisko odwiedzane przez wielu turystów. Powstało wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Już na wiele lat przed wybuchem I wojny światowej polscy architekci ponad zaborami intensywnie pracowali nad kształtem budownictwa przyszłego wolnego państwa. W tym gronie znalazł się również Marian Kontkiewicz, który uczestniczył w dyskusji nad polskim budownictwem i opracowywaniu…